Viac, ako 40 000 aktívnych jednotiek

Vstup do systému WebEye:

eTachograph

Manažujte Váš čas riadenia v reálnom čase

ďalej...

Pozrite si naše balíky

podrobnosti
Pre rodinné podnikania, výjazdové služby, pre firmy navštevujúce zákazníkov
 • WebEye History
 • administrácia/evidencia
 • WebEye Monitor for Mobile
 • evidencia vodičov
 • integrácia
 • WebEye History
podrobnosti
Pre spoločnosti zaoberajúce sa vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou, pre distribučné spoločnosti, pre firmy navštevujúce zákazníkov zaťažené administráciou
 • WebEye History
 • WebEye Monitor
 • WebEye Monitor for Mobile
 • meranie spotreby PHM
 • diagnostika vozidla
 • administrácia/evidencia
 • evidencia vodičov
 • organizácia prepravy
 • WebEye Alarm
 • dozor špeciálnych zariadení
 • dozor prívesov/návesov
 • integrácia
 • WebEye History
 • WebEye Monitor
 • Evidencia vodičov
 • Meranie spotreby phm
podrobnosti
firmy pôsobiace na poli FMCG, preprava vysokocenného nákladu, firmy so stredným vozovým parkom
 • WebEye History
 • WebEye Monitor
 • evidencia vodičov
 • dozor špeciálnych zariadení
 • dozor prívesov/návesov
 • integrácia
 • WebEye Monitor for Mobile
 • eTachograph
 • meranie spotreby PHM
 • diagnostika vozidla
 • administrácia/evidencia
 • organizácia prepravy
 • WebEye Alarm
 • WebEye History
 • WebEye Monitor
 • Evidencia vodičov
 • Meranie spotreby phm
 • Diagnostika vozidla
 • WebEye Alarm
podrobnosti
Pre spolčnosti disponujúce väčším vozovím parkom, pre prepravné spoločnosti poskytujúce komplexné riešenie požiadaviek objednávateľov, pre majiteľov špeciálnych strojov (poľnohospodárstvo, ťažké stroje)
 • WebEye History
 • WebEye Monitor
 • meranie spotreby PHM
 • diagnostika vozidla
 • administrácia/evidencia
 • evidencia vodičov
 • WebEye Monitor for Mobile
 • eTachograph
 • organizácia prepravy
 • WebEye Alarm
 • dozor špeciálnych zariadení
 • dozor prívesov/návesov
 • integrácia
 • WebEye History
 • WebEye Monitor
 • Evidencia vodičov
 • Meranie spotreby phm
 • Diagnostika vozidla
 • WebEye Alarm
 • Organizácia prepravy
 • Administrácia / evidencia

Čo vám ponúka WebEye?

Základom WebEye riešenia je sledovanie vozidiel na báze moderného a spoľahlivého GPS. Pre užívateľov dostupné služby a funkcie - vďaka našej vývojárskej a trh budujúcej práci uplynulého desaťročia - ďaleko prekročili rámce tzv. klasického sledovania vozidiel.

WebEye je nástrojom účinného prevádzkovania a kontroly, je nepostrádateľným telematickým riešením pre spoločnosť snažiacu sa o prehľadné fungovanie, a to nezávisle od okruhu podnikania. Pomocou systému možno vytvoriť prehľad nevyhnutný pre manažovanie činnosti spoločností disponujúcich flotilou vozidiel.

Dozorom nad vozidlami v reálnom čase a zabezpečením rýchlej a účinnej komunikácie s vodičmi môžete dosiahnuť kvalitatívny rozdiel pri výkone úloh spojených s prepravou. Užitočná viazanosť Vašich nákladných zdrojov síl skokovite stúpne , radikálne sa zníži pracovná doba a používanie „neplatiacich” vozidiel, ktoré sa iba presúvajú na iné miesto a vytvárajú straty.

Zníženie spotreby pohonných hmôt v podnikaniach pracujúcich s vozidlami vyžaduje neustále plánovanie a kreatívne nápady. Naše riešenia pre meranie hladiny PHM sprístupňujú údaje o spotrebe, ktorými môžete dosiahnuť výrazné šetrenie nákladov, naše kontrolné technológie a merania teploty garantujú dokumentovanie podmienok prepravy chladeného tovaru. Použitím mnohých ľahko prispôsobiteľných snímačov, ako aj inteligentných postupov na obsluhu alarmov umožníme splnenie bezpečnostných podmienok profesionálnej prepravy a vyzdvihneme ju na vysokú úroveň.

ďalej...